All time

357 ankesa të raportuara 69 ankesa të zgjidhura

7 ditët e fundit

0 problems reported
2 updates on problems
0 problems marked as fixed

Top 5 komunat më aktive

Kohëzgjatja mesatare mes raportimit dhe zgjidhjes së problemit, 100 raportimet e fundit

Qendër27 ditë
Cair31 ditë
Gostivar82 ditë
Karposh93 ditë
Mesatarja e përgjithshme58 ditë

Top 5 kategoritë më të përdorura

Numri i ankesave të raportuara nga secila kategori, gjatë 7 ditëve të fundit