All time

472 ankesa të raportuara 73 ankesa të zgjidhura

7 ditët e fundit

1 problem reported
0 updates on problems
0 problems marked as fixed

Top 5 komunat më aktive

Kohëzgjatja mesatare mes raportimit dhe zgjidhjes së problemit, 100 raportimet e fundit

Qendër27 ditë
Cair31 ditë
Karposh86 ditë
Gostivar101 ditë
Mesatarja e përgjithshme61 ditë

Top 5 kategoritë më të përdorura

Numri i ankesave të raportuara nga secila kategori, gjatë 7 ditëve të fundit

Ndriçim publik1 raport