Pyetje?Më poshtë keni përgjigjet për disa nga pyetjet më të shpeshta

⬇ Nëse nuk më punon butoni “Raporto.mk”?

Me siguri e keni të ndalur GPS-in në mobil. Për të ndezur këtë ndjekni këta hapa:
Me IPhone dhe IPad – Shko tek Settings pastaj Privacy dhe tek Location Services e bënë ON -> Safari Services (iphone)
Me Android – Shko tek Settings, pastaj Location e bënë ON.
Me Mac – Shko tek “System Preferences” pastaj Security and Privacy tek Location Services e bënë ON.

⬇ Kur fus emrin e rrugës time, nëse nuk gjenë asgjë?

Shënoni një rrugë më kryesore afër jush dhe pastaj në hartë gjeni rrugën tuaj dhe vendosni aty gjilpërën.

⬇ Si ta kam raporto.mk direkt në ekran të telefonit mobil?

Me IPhone dhe IPad – Kur ta hapni faqen raporto.mk, klikoni në me poshtë shenjën me shigjet drejtuar lartë, pastaj kliko Add to Homescreen:
Me Android – Pasi ta hapni faqen raporto.mk, klikoni Menu dhe Add to Homescreen.

⬇ Çfarë rrjeti i internetit më nevojitet për të raportuar në Raporto.mk?

Ju duhet së paku 3G në mobil apo 256kb shpejtësi e internetit në kompjuter


KYÇJA NË PLATFORMË

⬇ Si të kyçem në platform me facebook apo twitter për të raportuar?

Mënyra më e lehtë është të filloni të raportoni ankesën duke klikuar butonin raporto.mk apo duke futur emrin e rrugës tuaj. Pasi ta futni foton dhe përzgjedhni kategorinë, klikoni butonin e facebook-ut apo twitterit. Atëherë, del emaili juaj i regjistruar në këto rrjete sociale. Tani jeni të kyçur.

⬇ Si të kyqem në platform nëse nuk kam FB apo twitter?

Klikoni butonin Email-adresa tek vegëza Kyçu dhe kliko Dërgo Konfirmimin. Pastaj ju vjen një email nga raporto.mk për të konfirmuar që ky është me të vërtet është email adresa juaj. Në atë email nga raporto.mk, klikoni butonin “Yes, this is my address” dhe automatikisht ju kyçeni në raporto.mk.

⬇ Si të ç’kyqem?

Tek vegëza “Llogaria Juaj” në anën e majtë keni butonin Ç’kyçu.


RAPORTIMI I ANKESËS

⬇ A është e obliguar një foto për raportim?

Po, raportimi me foto dhe përzgjedhja e kategorisë janë të obligueshme për raportim. Ndërsa, komenti është opsional.

⬇ Sa foto mund të ngarkoj për një ankesë?

Deri në 3 foto për një raportim.


SHIKIMI DHE KOMENTIMI I ANKESAVE

⬇ Si mund të shoh gjitha raportimet që unë kam bërë?

Kur kyçeni në raporto.mk, vegëza “Kyçu” bëhet “Llogaria Juaj”. Kur klikoni vegëzën “Llogaria Juaj”, aty ju del harta interaktive me gjilbëra të gjelbërta për secilën raportim që ju keni bërë. Në anën e djathtë të ekranit (poshtë në mobil) paraqiten fotot me informatat për statusin e raportimit tuaj (nëse është ndrequr, shqyrtuar, planfikuar apo ndonjë përditësim tjetër).

⬇ Si mund të shoh gjitha raportimet e bëra në komunën time?

Në ballinë, klikoni vegëzën “Raportimet” pastaj klikoni në komunën tuaj. Aty hapet harta interaktive e komunës tuaj dhe mund të shihni gjitha raportimet e bëra në komunën tuaj.

⬇ Si mund të shoh vetëm një kategori të ankesave në komunën tim?

Në anën e majtë tek “Raportimet” keni filtrin “Rendit sipas kategorisë”. Kur përzgjedhni një kategori (p.sh. Mbeturinat) atëherë në hartë ju paraqiten vetëm ankesat për atë kategori (Mbeturinat).

⬇ Si mund të komentoj një raportim të mëhershëm?

Nëse doni të komentoni një ankesë të raportuar apo të bëni një përditësim, klikoni në foto apo gjilpërën e ankesës. Në të djathtë, ju hapet faqja “Bëje një përdetësim”. Aty mund të leni një koment apo të ngarkoni një foto tuaj nëse ka ndryshuar gjendja.

⬇ Si mund të njoftohem për gjitha ankesat që bëhen afër rrugës time?

Së pari duhet të jeni të kyçur në raporto.mk (FB, Twitter apo email) Pastaj, në ballinë, kliko tek vegëza Njoftimet, dhe futni emrin e rrugës tuaj. Kur të gjeni rrugën tuaj, futni email adresën tuaj dhe sa herë që regjistrohet një ankesë afër rrugës tuaj, ju vijnë emailat tuaj.

⬇ Si mund të bëjë një përditësim tek një raportim i imi?

Vetëm kliko tek gjilpëra e ankesës tuaj dhe ngarko një foto apo bëjë një komentim.

⬇ A mund të bëjë përditësim në një raportim të dikuj tjetër?

Po, ndjeki hapat e pyetjes së më hershëme.


STATUSI I ANKESAVE

⬇ Si mund të shoh nëse Komuna ka ndrequr një ankesë që kam bërë?

Afëroni kursorin tek gjipëra që korrespodon me ankesën tuaj. Anash theksohet fotografia e asaj ankese dhe poshtë fotografisë mund të gjendet statusi (nëse është ndrequr atëherë shënon ‘e rregulluar’).

Ose, klikoni në gjilpërën e gjelbërt që korrespodon me ankesën tuaj, hapet faqja e kësaj asaj ankesë dhe mund të shihni gjitha përditësimet nga komuna dhe informatat tjera.